CITO Biuro Pomocy Prawnej i Dochodzenia Odszkodowań

CITO Biuro Pomocy Prawnej i Dochodzenia Odszkodowań

logo CITOWśród naszych pacjentów są również osoby, które doznały obrażeń ciała w wyniku wypadków drogowych. Kompleksową pomoc poszkodowanym gwarantuje współpraca z Biurem Pomocy Prawnej i Dochodzenia Odszkodowań – firmą CITO.