Pierwsza wizyta

Pierwsza wizyta

Na pierwszej wizycie terapeuta zlokalizuje problem/ przyczynę dyskomfortu i zaproponuje odpowiednią formę terapii. Uczyni to na podstawie wywiadu, testów lub posiadanej przez Pacjenta dokumentacji medycznej jak np. wyniki badań, badania obrazowe (TK, MRI, RTG, USG), wypisy ze szpitala i/lub skierowanie na rehabilitację od swojego lekarza.
Ważne jest, aby w trakcie terapii czuć się komfortowo, dlatego sugerujemy aby przynieść ze sobą wygodny strój sportowy.