Pierwsza wizyta

  • Orthopedics
  • Nacken einrenken

PIERWSZA WIZYTA

 

Na pierwszej wizycie terapeuta zlokalizuje problem/ przyczynę dyskomfortu i zaproponuje odpowiednią formę terapii. Uczyni to na podstawie wywiadu, testów lub posiadanej przez Pacjenta dokumentacji medycznej jak np. wyniki badań, badania obrazowe (TK, MRI, RTG, USG), wypisy ze szpitala i/lub skierowanie na rehabilitację od swojego lekarza.
Ważne jest, aby w trakcie terapii czuć się komfortowo, dlatego sugerujemy aby przynieść ze sobą wygodny strój sportowy.

Tel. 536-165-095