Absolwentka Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu. Posiada też tytuł zawodowego technika masażysty uzyskany w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Szczecinie.