Analiza składu masy ciała

Pozwala kontrolować nie tylko masę ciała, ale również jej podział na masę tłuszczową (masa tkanki tłuszczowej) i masę beztłuszczową (masa mięśni, wody i kości). Stosując specjalistyczne wagi diagnostyczne w kilka sekund określa się szczegółowe dla każdego Pacjenta parametry. Celem takiego badania jest ustalenie indywidualnego planu żywienia oraz monitorowanie efektów dietoterapii.