Klawiterapia

Terapia odruchowa, polegająca na wzbudzaniu utraconego przewodnictwa nerwowego poprzez ucisk „chorego” miejsca specjalistycznym narzędziem zwanym „klawikiem”. Przyrząd ten pomimo pewnej ostrości nie narusza ciągłości naskórka pacjenta. Zaostrzenie „klawika” spełnia funkcję stymulującą impuls nerwowy, który dociera do kluczowych struktur układu nerwowego i powoduje pobudzenie naturalnych procesów samoregulacji oraz „samonaprawy”.