Komputerowe badanie stóp

Wykonywane jest za pomocą profesjonalnego sprzętu komputerowego i wsparte technikami tradycyjnymi oraz oceną fizjoterapeutyczną. Na macie diagnostycznej badamy obciążenia stóp podczas stania (badanie statyczne) oraz podczas chodu (badanie dynamiczne). W sytuacji kiedy badanie wskaże, że stopy Pacjenta posiadają deformacje lub nierównomierne obciążenie ciała, fizjoterapeuta zaproponuje indywidualny plan ćwiczeń, a także może zalecić wykonanie wkładek ortopedycznych.
Badanie komputerowe stóp również wykonujemy profilaktycznie, śledząc efekty rehabilitacji po przebytym urazie oraz likwidując na bieżąco różnego rodzaju kompensacje.

Warto zauważyć, że komputerowe badanie to nie tylko badanie stóp. ale ocena CAŁEJ POSTURY pacjenta w celu znalezienia przyczyn bólu lub dysfunkcji.