NDT Bobath

Kocepcja NDT-Bobath jest neurorozwojową metodą rehabilitacji. W łagodny sposób wspomaga rozwój dziecka, aby mogło w pełni wykorzystać swoje możliwości na tyle, na ile pozwala istniejący stan Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN). Podczas terapii fizjoterapeuta w odpowedni sposób wpływa na normalizację napięcia mięśniowego, jak również hamowanie występujących nieprawidłowych reakcji odruchowych. Terapeta, stosując odpowiednie techniki podczas indywidualnej pracy z pacjentem, wyzwala ruchy w formie jak najbardziej zbliżonej do prawidłowych. Stymulowane jest również wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych przez dziecko umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach. Terapia przebiega we współpracy z rodzicami, którzy odpowiednio pokierowani, kontynuują terapię w domu.