Terapia neurotaktylna

Terapia taktylna stymuluje rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu.
Podczas terapii stosuje się techniki stymulacji, które wpływają na receptory skóry pobudzając je i przygotowując do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno-motorycznych. Odpowiednia stymulacja pozwala na regulowanie jakości odbioru przez mózg informacji docierających do nas z otoczenia, co wpływa regulująco na napięcie mięśniowe, polepsza świadomość ciała, wpływa na integrację odruchów.
Terapia skierowana jest do dzieci, jak i dorosłych z:
• porażeniem mózgowym
• autyzmem
• zachowaniami agresywnymi
• lękami i fobiami
• nadpobudliwością psychoruchową
• trudnościami w nauce
• zaburzeniami mowy
• zaburzeniami integracji sensorycznej