REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG FIZJOPOMOC MEDICAL CENTER

1. Pacjent umawia się na wizytę lekarską/zabiegi rehabilitacyjne telefonicznie pod numerem 536 165 095 lub osobiście w Rejestracji Fizjopomoc Medical Center.

2. Fizjo Pomoc Medical Center zastrzega sobie możliwość poinformowania Pacjenta o zbliżającym się terminie drogą telefoniczną dzień przed zaplanowaną wizytą gabinecie. Jeśli Pacjent nie życzy sobie takiej formy przypominania, prosimy poinformować o tym fakcie rejestrację.

3. Aby w trakcie terapii Pacjent czuł się komfortowo, sugerujemy przynieść ze sobą wygodny strój sportowy. Istnieje możliwość skorzystania z szatni.

4. Pacjent zobowiązuje się przybyć na wizytę 5 minut przed zaplanowanym terminem wizyty.

5. W przypadku spóźnienia się na wizytę przez Pacjenta, fizjoterapeuta ma prawo skrócić czas wizyty, jeśli inaczej skutkowałoby to opóźnieniem z zabiegach dla kolejnych Pacjentów.

6. Wszystkie zmiany dotyczące zabiegów bądź ich odwołanie Pacjent zgłasza telefonicznie lub osobiście najpóźniej 24 godziny przed planowanym zabiegiem. Wyjątek stanowią wizyty zapisane na poniedziałek, które bezpłatnie można odwołać najpóźniej w piątek do godz 16. Za usługi odwołane w późniejszym czasie pobierana będzie opłata w wysokości 100% zamówionej usługi.

7. Jeśli zaplanowana wizyta nie odbędzie się z winy terapeuty, Fizjopomoc Medical Center jest zobowiązane zapewnić nowy termin wizyty w możliwie najszybszym czasie dogodnym dla Pacjenta.

8. Po zrealizowanej wizycie Pacjent zgłasza się do rejestracji w celu uregulowania płatności wg podanego cennika. Płatność możliwa jest gotówką lub kartą płatniczą.

9. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług tylko za pisemną zgodą rodziców/opiekuna i mają możliwość uczestniczenia we wszystkich zabiegach.

10. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Gabinetu Fizjopomoc Medical Center. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.